بسم الله الرحمن الرحیم 

تفاوت بین Webservice     و WCF  یکی از معمول ترین سوالات مصاحبه های استخدامی است . یکبرنامه نویس حرفه ای باید بتواند تشخیص دهد که چه موقع از Webservice  استفاده کند و چه وقت از WCF  .

برای درک این موضوع ، باید به یک تعریف مشخص از Webservice     و WCF  دست پیدا کنیم . در اینجا تعریف مختصری از این دو مفهوم به صورت زیر ارائه شده است ادامه مطلب...