بسم الله الرحمن الرحیم

1- هیچ وقت نمی توانید همه چیز را در یک نرم افزار بیازمایید . به آزمون بخش های بحرانی و حساس نرم افزار قناعت کنید .

2- اصل20-80 : بخش بزرگی از مشکلات نرم افزار مربوط به  میزان محدودی از ماژول ها و بخش های نرم افزار است . این ماژول ها همان بخش های حساس و بحرانی نرم افزار هستند که باید مورد آزمون قرار بگیرند .

3- اصل پارادوکس عیب یابی : محدود کردن آزمون ها به چند مورد آزمون خاص باعث می شود از خطا های دیگر سیستم غافل بمانیم. همیشه یک برنامه منظم برای بازبینی موارد آزمون و افزودن آزمون های جدید داشته باشید .

4- هیچ نرم افزار بدون bug ی وجود ندارد . هر چقدر هم روی نرم افزار، آزمون های مختلف اجرا کنید و اشکالاتش را پیدا کنید باز هم مواردی هست که از چشم شما دور می ماند .

5- نرم افزار بدون خطای غیر کاربردی هیچ ارزشی ندارد . حتی اگر موفق شوید با یک برنامه کاری سخت 99 درصد خطاهای برنامه را کشف کنید ، تازمانی که نرم افزار پاسخگوی نیاز کاربر نباشد ، کاری نکرده اید .

6- آزمون از ابتدا : آزمون نرم افزار باید از اولین مراحل چرخه حیات توسعه نرم افزار وارد کار شود تا از همان ابتدای طراحی سیستم میزان کارایی آن مورد بررسی قرار بگیرد .

7- آزمون ها متن گرا هستند یعنی روش آزمودن یک سایت تجارت الکترونیک ، با روش آزمون یک برنامه مالی - تجاری تفاوت دارد .