• وبلاگ : ردپاي صفر و يک
 • يادداشت : نصب گام به گام workflow در Sharepoint2010 (گام دوم)
 • نظرات : 0 خصوصي ، 3 عمومي
 • ساعت ویکتوریا

  نام:
  ايميل:
  سايت:
     
  متن پيام :
  حداکثر 2000 حرف
  كد امنيتي:
    
    
   
  (مهم نيست اهل کدوم دين و مذهب و حزب و يا جمعيتي هستي، مهم اينه که تعصب نداشته باشي و منطقي باشي) اين شعار ماست. و برهمين اساس مخاطب هاي خود را محدود به يک جمعيت خاصي نمي دانيم. شما از هر مليت و حزب و دين و مذهبي که باشي با کنار گذاشتن لباس تعصب قطعا يکي از مخاطبان و همکاران ما خواهي بود. جدل هاي بي پايه و اساس، بي حرمتي ها و اهانت ها و تعصب هاي بي جا بسيار حقيرتر از آنند که در رضواي ما جائي داشته باشند. رضوا ( razva ) را جمعي از نويسندگاني که هر کدام به نوبه ي خود ، با کنار گذاشتن تعصب و به کارگيري عقل و استدلال دينشان را پذيرفته و آن را با روح و جانشان پيوند داده اند، تشکيل داده اند. عشق به دين دارند و در اين راستا و با هدف نشر فرهنگ اسلام و تشيع عزيز گام بر ميدارند. ( و البته جزء هيچ حزب و گروه و به اصطلاح تشکل سياسي و غيره نيستند. ) اگر اهل تشيع نيستي و حتي اسلام، مباد که خود را بيگانه پنداري، که در سخن عقلاني گفتن، آشنا و بيگانه معنا ندارد. از نقد بيشتر استقبال مي کنيم تا تعريف. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ http://razva.net
  (مهم نيست اهل کدوم دين و مذهب و حزب و يا جمعيتي هستي، مهم اينه که تعصب نداشته باشي و منطقي باشي) اين شعار ماست. و برهمين اساس مخاطب هاي خود را محدود به يک جمعيت خاصي نمي دانيم. شما از هر مليت و حزب و دين و مذهبي که باشي با کنار گذاشتن لباس تعصب قطعا يکي از مخاطبان و همکاران ما خواهي بود. جدل هاي بي پايه و اساس، بي حرمتي ها و اهانت ها و تعصب هاي بي جا بسيار حقيرتر از آنند که در رضواي ما جائي داشته باشند. رضوا ( razva ) را جمعي از نويسندگاني که هر کدام به نوبه ي خود ، با کنار گذاشتن تعصب و به کارگيري عقل و استدلال دينشان را پذيرفته و آن را با روح و جانشان پيوند داده اند، تشکيل داده اند. عشق به دين دارند و در اين راستا و با هدف نشر فرهنگ اسلام و تشيع عزيز گام بر ميدارند. ( و البته جزء هيچ حزب و گروه و به اصطلاح تشکل سياسي و غيره نيستند. ) اگر اهل تشيع نيستي و حتي اسلام، مباد که خود را بيگانه پنداري، که در سخن عقلاني گفتن، آشنا و بيگانه معنا ندارد. از نقد بيشتر استقبال مي کنيم تا تعريف. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ http://razva.net
  (مهم نيست اهل کدوم دين و مذهب و حزب و يا جمعيتي هستي، مهم اينه که تعصب نداشته باشي و منطقي باشي) اين شعار ماست. و برهمين اساس مخاطب هاي خود را محدود به يک جمعيت خاصي نمي دانيم. شما از هر مليت و حزب و دين و مذهبي که باشي با کنار گذاشتن لباس تعصب قطعا يکي از مخاطبان و همکاران ما خواهي بود. جدل هاي بي پايه و اساس، بي حرمتي ها و اهانت ها و تعصب هاي بي جا بسيار حقيرتر از آنند که در رضواي ما جائي داشته باشند. رضوا ( razva ) را جمعي از نويسندگاني که هر کدام به نوبه ي خود ، با کنار گذاشتن تعصب و به کارگيري عقل و استدلال دينشان را پذيرفته و آن را با روح و جانشان پيوند داده اند، تشکيل داده اند. عشق به دين دارند و در اين راستا و با هدف نشر فرهنگ اسلام و تشيع عزيز گام بر ميدارند. ( و البته جزء هيچ حزب و گروه و به اصطلاح تشکل سياسي و غيره نيستند. ) اگر اهل تشيع نيستي و حتي اسلام، مباد که خود را بيگانه پنداري، که در سخن عقلاني گفتن، آشنا و بيگانه معنا ندارد. از نقد بيشتر استقبال مي کنيم تا تعريف. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ http://razva.net